Articles de l'Eduard Garcia-Luengo

Articles d'Eduard García-Luengo (EA3ATL), publicats a la revista "E&C Electrònica & Comunicaciones Magazine".


Se'n pot fer ús i difusió, exclusivament per a finalitats educatives i/o formació.