“El platets voladors” per Lluís del Molino EA3OG


Lluís: Ens pots explicar alguna cosa més sobre els OVNIs, els Objectes Voladors No Identificats, a més del que ja vas explicar de que són imatges que es formen al cel per la reflexió en una capa d’inversió tèrmica estabilitzada a gran altitud ?

Sí, en tinc una de molt interessant. La primera vegada que es va parlar d’OVNIs a Espanya va ser en un llibre que va ser publicat al 1950 per la empresa editorial de la meva família, la Editorial Molino, en la que hi vaig treballar durant 35 anys. Aquest llibre tenia per títol “Platillos Voladores” i l’autor era Josep Maria Díaz Gómez. El llibre va tenir un gran èxit comercial, però desgraciadament no en tinc cap copia, perquè es va publicar quan jo tenia només 5 anyets, i ja en fa d’això 70 anys.

I com es que ara ja no se’n parla dels Platets Voladors, sinó dels OVNI?

Efectivament, aquest nom no va arribar a popularitzar-se, perquè només identifica els OVNIs diürns i no serveix per designar les llums que ballen al cel a les nits. Per això finalment es va imposar la denominació més general d’OVNI o sigui “Objecte Volador No Identificat”.

I d’on venia el nom de “Platets voladors”?

Perquè aquesta, la forma d’un platet, es la forma més general en que apareix flotant al cel un OVNI diürn. Aquesta forma procedeix de la reflexió total de la cima d’un turonet en una capa reflectora de la llum anomenada “capa d’inversió tèrmica”, i  per la qual que un turonet apareix com una imatge invertida reflectida al cel com si hi hagués un mirall horitzontal.  Talles per sota el turonet i l’inverteixes. Ara la banda plana està dalt de tot i la de sota es arrodonida, perquè té la forma d’un turonet; es a dir, la forma perfecte d’un plat horitzontal que balla al cel. D’aquí procedeix el nom de “platet volador”, la forma més freqüent d’un OVNI diürn.

Però moltes vegades la gent parla de que es veu flotant al cel tota una nau espacial. ¿Com s’explica aquesta forma que no es com la d’un platet volador al cel?

Aquesta forma de nau encapsulada es deu també a la mateixa reflexió a la capa d’inversió tèrmica d’un turonet. Però quan s’ha produït una reflexió molt més complexa. Per una banda, tenim una imatge formada per una sola reflexió total que produeix el turonet invertit o sigui la forma de platet i, per l’altre, tenim també la imatge del turonet recta que s’ha produït perquè al mateix temps hi ha una segona reflexió doble, que inverteix dues vegades la imatge i torna a deixar-la recta. Aquestes dues imatges, una a sobre de l’altre  es complementen perfectament i formen una capsula tancada que forma una imatge espectacular d’una nau espacial. Es impressionant, però com pots imaginar, aquest es un fenomen encara molt mes rar de veure.

I un altre dia ja parlarem de les probabilitats de la presència d’extraterrestres a la Terra.

(Prohibida la reproducció en qualsevol mitjà sense el permís de l'autor Luís del Molino)