Els fenòmens meteorològiques responsables dels avistaments d’OVNIS, per Lluís del Molino

Cinto, recorda que ja et vaig parlar fa temps de que els avistaments d’OVNIs en un 90% eren només imatges produïdes per un reflexió en una capa d’inversió tèrmica que es forma al cel en circumstàncies atmosfèriques molt especials.

¿Quines són aquestes situacions atmosfèriques que produeixen les capes d’inversió tèrmica?

Són tres:  La primera i més freqüent  es la que es produeix sobre la superfície del mar, quan l’aire està molt calent, però en arribar el vespre, el sol deixa d’escalfar-la i llavors el mar refreda més ràpidament la capa d’aire que està més a prop de l’aigua. Aquesta inversió tèrmica superficial  dona lloc al fenòmen que es denomina Fata Morgana i que permet la visió de edificis i vaixells molt llunyans, que apareixen molt a prop de nosaltres al horitzó.  Aquestes imatges es veuen de vegades des de les platges de Barcelona.

La segona circumstància es la combinació d’un anticicló i d’una borrasca de forma que entre les dues empenyen masses d’aire calent procedent del Sud que pugen per sobre de masses d’aire més fred més al Nord. Llavors la capa d’inversió tèrmica es produeix a una altitud més gran, que pot arribar fins els 1000 i 2000 metres i aquesta capa ara reflecteix molt bé totes les ones electromagnètiques, i molt especialment la llum, formant imatges invertides i difuses que són difícils de reconèixer.

La tercera circumstància consisteix també en la combinació d’una borrasca i un anticicló de forma que empenyen masses d’aire fred procedents del Nord per sota de masses d’aire més calent més al Sud.  Això dona lloc a capes d’inversió tèrmica de duració més curta i més inestables que les anteriors.

Aquestes dues últimes situacions atmosfèriques tenen en comú que les capes d’inversió tèrmica es formen a gran altura, que pot arribar a 1000, 2000 i més metres, i produeixen una reflexió total com si hagués un mirall pla al cel, que reflecteix  imatges invertides de vaixells, penya-segats, illes de dia i de nit fars de cotxes, llums de ciutats i urbanitzacions, què són molt difícils de reconèixer.

Com pots assegurar que són imatges i no objectes sòlids?

Molt senzill : primer de tot, no son visibles pel radar, perquè no son objectes. Les imatges no reflecteixen les ones de radar.  En segon lloc, perquè desapareixen a velocitats impossibles per un objecte sòlid.  Fem números. Si quan desapareixen creuen tot el cel en només 1 segon, això representaria que fan uns 10  o 20  kilòmetres en un segon, o sigui que la seva velocitat seria com a mínim d’uns 10.000 metres/segon. Això representa  exactament una velocitat de 36.000 kilòmetres/hora. A aquesta velocitat el  fregament d’un objecte sòlid amb l’aire de l’atmosfera el posaria incandescents si fos un objecta sòlid. Recordem que l’Space Shuttle tornava a terra a només 25.000 kilòmetres/hora i una de les naus va explotar al fallar-li l’escut tèrmic per la perduda d’una lloseta tèrmica del seu casc.

Falta parlar dels OVNIs que reflecteixen el radar,  però d’aquests en parlarem un altre dia.

(Prohibida la reproducció en qualsevol mitjà sense el permís de l'autor Luís del Molino)