El nou equip ICOM IC-9700 per VHF y UHF per Lluís EA3OG

Lluís, dius que vols parlar d’un gran transceptor nou: el IC-9700 d’ICOM. ¿Perquè consideres que és tan important parlar d’aquest equip transceptor?

Per moltes raons. La primera es que es el primer equip transceptor SDR per VHF i UHF amb tres bandes (144, 432 i 1296) que funciona al cent per cent amb la nova tecnologia SDR (Sowftware Defined Radio), la tecnologia que ha revolucionat el món de les comunicacions i que ha deixat obsolets els equips analògics: em refereixo als superheterodins de tota la vida.

¿Y la segona?


La segona és que el 9700, amb la tecnologia SDR dona unes prestacions extraordinàries a uns preus que comencen a ser molt assequibles, unes prestacions que només estaven abans a l’abast d’equips caríssims, que costaven més del triple del preu d’aquest equip.

¿Quines són aquestes prestacions tan bones?

Parlem primer de la sensibilitat, que es la menys important de totes d’un receptor de VHF, perquè també es pot aconseguir amb un bon preamplificador col·locat a la mateixa antena, però de totes formes s’ha de dir que té una sensibilitat extraordinària perquè que arriba a -145 dBm a 144 MHz y 432 MHz y a 1296 MHz, que pocs equips analògics arriben a obtenir.

¿Hi ha algunes prestacions més importants que la sensibilitat?


Molt més important es el marge dinàmic de bloqueig que permet rebre estacions molt dèbils amb senyals veïnes molt fortes, fins a 122 dB més fortes a només 2 kHz, y que no genera productes de intermodulació només que amb dos senyals 90 dBs més fortes y en FM té un rebuig de canal adjacent de 81 dB. En resum, té les prestacions d’un gran equip de HF, però  posades en un equip de VHF. Que jo sàpiga, no hi havia agut mai un equip de radioaficionat d’VHF amb aquestes prestacions. I no parlem de totes les modalitats en que pot funcionar. 

Això, parlem-ne de les modalitats en que pot funcionar aquest equip


 Funciona en les modalitats d’SSB, CW, RTTY, AM, FM, D-STAR, DV (veu digitalitzada) i Dades Digitals. Es el millor equip per fer-lo servir en concursos de VHF+.  Es perfecte per a les comunicacions per satèl·lit en full-duplex (TX/RX simultània), perquè té dos receptors independents i permet la operació perfecte en satèl·lits de banda creuada
També es el millor equip per utilitzar com a Freqüència Intermitja per a la operació en microones utilitzant “transverters”, de 2,4,   5, 10 i 26 MHz, perquè pot sincronitzar-se fàcilment amb rellotges GPS d’alta precisió que proporcionen els 10 MHz de referència.
Encara més important que tot això es que es se’l pot accedir en remot per Internet com els FlexRadio  y utilitzar-lo com a servidor remot amb el programa RS-BA1, sense necessitar un PC al costat. Finalment afegirem que pot funcionar com a Gateway de D-STAR. En resum, és una joia baratíssima.
Prohibida la reproducció sense el permís de l’autor.

(Prohibida la reproducció en qualsevol mitjà sense el permís de l'autor Luís del Molino)