Museus de la ràdio a Espanya.

 
Museo de la CB

El Museu de la CB és un museu de la ràdio especialitzat només en equips de Banda Ciutadana o Citizen Band o Banda de 27 MHz o dels 11 metres, de longitud d’ona.
He de dir que és un museu únic a Espanya i possiblement un dels pocs a tot el món, dedicat només en aquesta especialitat.
El Museu de la CB va néixer fa uns sis anys amb 300 equips d’aquesta modalitat i a l’actualitat en té uns 2.000, dels quals uns 600 són aparells transceptors “walkie talkie”.
El museu és iniciativa de Josep Maria Yague i dels seus germans, Juan Pedro i Alejandro, propietaris dels aparells.
Tot i les dificultats econòmiques, ja que depenen del seu sou, han aconseguit fer algunes exposicions, adquirir nous equips, conservar-los, documentar-se i anar augmentant la col·lecció.
La informació d’aquest 2.000 aparells es pot veure, fotografiada i documentada, a internet (www.museo-cb.com). Els nostres amics no s’han conformat a formar aquest museu virtual i els equips es podran veure d’una manera real.
Recentment, la ciutat de San Roque, a Cadis, està en disposició d’acollir permanentment l’exposició completa del Museu de la CB, convertint-se així en el primer museu permanent d’equips de CB.
Aquest any 2008, la CB compleix 50 anys des que als Estats Units es va donar el primer permís per operar en 27 megacicles. També fa 25 anys que a Espanya es va legalitzar la utilització de la Banda Ciutadana.
L’última activitat de l’equip del Museu de la CB ha estat la seva participació en el Congrés de l’URE de San Fernando, el desembre passat, on van exposar una selecció d’equips.

Molts dels oients possiblement han estat aficionats a la CB. Si tenen algun equip o accessori de CB, que no utilitzen, el poden cedir en aquest museu on serà molt ben acollit.

Joan Julià, 2008

Prohibida la reproducció en qualsevol mitjà sense el permís de l'autor