Museus de la ràdio a Espanya.

Primera part. 

 
Avui continuaré parlant sobre els museus de la ràdio a Espanya. Començo amb el Museu de les Telecomunicacions, que com el seu nom indica no és un museu exclusiu de la ràdio i abasta totes les telecomunicacions.
Aquesta col·lecció d’aparells va sortir de la iniciativa d’alguns empleats de Telefònica, durant els anys 70. Posteriorment la direcció de Telefònica va fer seu el projecte i delegà la iniciativa a la Fundació Art i Tecnologia.
El Museu de les Telecomunicacions de Telefònica es va inaugurar l’any 1992. L’any 1999 es van renovar completament les sales d’exposició, coincidint amb el 75 aniversari de la constitució de Telefònica.
L’any 2002 canvia el seu discurs expositiu i s’orienta fonamentalment a la comunitat educativa. A la seva aula didàctica es poden veure les diferents aplicacions de l’electricitat a les comunicacions: telegrafia, telefonia, ràdio i electrònica.
A l’actualitat, novament, el museu està en completa renovació de les seves  instal·lacions, que es reobriran l’any 2009.
Durant l’any 2007 el museu va rebre unes 250.000 visites entre les reals i les virtuals. És l’únic del seu gènere que presenta la historia de les telecomunicacions d’una manera didàctica i entretinguda.
El museu es troba en el centre de Madrid, a la Gran Via número 28. Val la pena la visita.

A continuació parlaré d’un altre museu, de molt recent inauguració, dedicat només als aparells de ràdio: el Museu de la Ràdio de Bemenes.
Aquest museu està a Suares, Astúries, en un entorn incomparable. A més de gaudir de les peces exposades, es pot admirar l’esplèndid paisatge que l’envolta.
El museu està en un edifici petit, però modern, al mig de la natura.
L’exposició consta de dos col·leccions: la col·lecció Oñis, per ser el nom del col·leccionista d’Oviedo que la va formar, i que consta de 350 peces que són la base del museu; i la col·lecció recollida per l’Associació de Veïns de Suares, que consta de 144 peces.
Actualment, estan exposats 119 aparells de ràdio de la col·lecció Oñis i 37, de la col·lecció Suares. El nombre s’incrementarà a mesura que es facin noves restauracions.
La col·lecció d’aparells de ràdio del senyor Oñis va ser comprada per l’Ajuntament d’Oviedo amb la intenció de crear un museu a la capital, però per les raons que l’ajuntament coneixerà, i que van ser molt polèmiques, la col·lecció adquirida es va cedir a Bemenes.

Per acabar, em plau parlar d’un museu que es pot qualificar de molt especial. Es tracta del Museu de la Ràdio i les Comunicacions de Villaluenga de la Vega, a Palència. Considero molt especial aquest museu, en tenir el poble  619 habitants. La Vega de Palència ja té un Museu de la Ràdio amb 150 aparells mentre a Catalunya estem encara en el procés de la construcció d’aquest tipus de museu.

Joan Julià, 2008


Prohibida la reproducció en qualsevol mitjà sense el permís de l'autor